Data modificării:

Ordinea de zi din 18.10.2012

Plenul CES

Ordinea de zi din 18.10.2012

Ordinea de zi din 18.10.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 18.10.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 11.10.2012 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. l/2011 republicată în Monitorul Oficial nr. 18 din data de 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (plx-424/09.10.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 19.10.2012)
5.2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 258/2007 privind practica universitară a studenţilor (plx-425/9.10.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 19.10.2012)
6. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
7. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
8. Diverse