Data modificării:

Ordinea de zi din 18.10.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 18.10.2023

Ordinea de zi din 18.10.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 18.10.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni (termen de avizare: 20.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 11.10.2023 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale și combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene în România pentru perioada 2023-2030 (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale de vaccinare în România pentru perioada 2023 – 2030 (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale de sănătate 2023 – 2030 și a Planului de acțiuni pentru perioada 2023 – 2030 în vederea implementării Strategiei naționale de sănătate (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale (termen de avizare: 27.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile (termen de avizare: 27.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2023 la Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA pentru perioada 2021 – 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021 (termen de avizare: 30.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (termen de avizare: 31.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize S.G.G., M.M.S.S., M.I.P.E., M.Ed., M.C.I.D., M.S., M.A.E., A.N.S.P.D.C.P., A.D.R., M.F., M.J.

2.9. Propunere legislativă privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni din sfera traficului de droguri, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare (b535/25.09.2023) (termen de avizare: 20.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PNL - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (b536/25.09.2023) (termen de avizare: 20.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - puncte de vedere
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) art.18 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activității notariale şi pentru completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate (b537/25.09.2023) (termen de avizare: 20.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, AUR - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activităților notariale nr.36/1995 (b539/27.09.2023) (termen de avizare: 20.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL, PSD - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (b540/27.09.2023) (termen de avizare: 20.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru completarea O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ (b541/27.09.2023) (termen de avizare: 20.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri în vederea implementării programului „Primul Monument Restaurat" (b542/27.09.2023) (termen de avizare: 20.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PNL - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b543/27.09.2023) (termen de avizare: 20.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PNL - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023 (plx560/9.10.2023) (termen de avizare: 24.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR - puncte de vedere
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea art.(112 indice 1) din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (b551/03.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (b553/03.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, PSD, PNL și deputați minorități - aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice asupra mediului (b554/03.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Dîncu Vasile - senator PSD - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b555/03.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Andrei POSTICĂ - senator neafiliat - aviz favorabil
2.22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri modificarea şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare (b556/04.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, senator neafiliat - aviz favorabil cu observații
2.23. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b557/04.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, PNL, UDMR și minorități - aviz favorabil
2.24. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române (b558/04.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL și deputați PSD, USR și AUR - aviz favorabil
2.25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare (b559/04.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.26. Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (b560/04.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.27. Propunere legislativă privind modificarea art.I pct.17 din Legea nr.217/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi a Legii audiovizualului nr.504/2002 (b562/05.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.28. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în materie electorală (b563/05.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR și deputat neafiliat - aviz nefavorabil
2.29. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr.348/2003 (b564/05.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR și deputat neafiliat - aviz favorabil
2.30. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (b565/05.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR și deputat neafiliat - aviz favorabil
2.31. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 (b566/05.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR și neafiliați - puncte de vedere
2.32. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 (b567/05.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR și neafiliați - aviz nefavorabil
2.33. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii și sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi a Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (b568/05.10.2023) (termen de avizare: 26.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR și neafiliați - aviz favorabil
3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 20.09.2023
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 02.10.2023
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 04.10.2023
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 05.10.2023
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 18.10.2023
8. Diverse

Parteneri