Data modificării:

Ordinea de zi din 19.02.2013

Plenul CES

Ordinea de zi din 19.02.2013

Ordinea de zi din 19.02.2013 ora 10:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 19.02.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 12.02.2013 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 07.02.2013
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 21.02.2013) AVIZ FAVORABIL
4.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.02.2013) AVIZ FAVORABIL
4.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.02.2013) AVIZ FAVORABIL
4.4. Propunere legislativă de completare a Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 privind educația națională (pl-x 24/12.02.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 22.02.2013) AVIZ FAVORABIL cu propunere de modificare
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului C.E.S. al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului C.E.S. a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Nota Direcţiei Avizare privind propunerea doamnei Mihaela Virginia CONDURAT din partea C.N.I.P.M.M.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
7. Validarea ca membru al Plenului C.E.S. a domnului Simion - Severel HANCESCU din partea C.S.D.R., fiind înlocuit domnul Nicolae CREȚU
8. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2012
9. Diverse