Data modificării:

Ordinea de zi din 19.04.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 19.04.2022

Ordinea de zi din 19.04.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 19.04.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea art.6^1 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, precum și unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022 (termen de avizare: 26.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – avizare amânată în ședința din data de 12.04.2022 – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.T.I., M.D.L.P.A., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială (termen de avizare: 2.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Lege pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (termen de avizare: 2.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă (termen de avizare: 2.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Lege privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar (termen de avizare: 3.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive (b199/5.04.2022) (termen de avizare: 28.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (b200/5.04.2022) (termen de avizare: 28.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, senator neafiliat – aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice nr.4/2021 (b201/5.04.2022) (termen de avizare: 28.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: DUMITRACHE Ileana-Cristina - deputat PSD – aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (b202/5.04.2022) (termen de avizare: 28.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, AUR, PNL, UDMR, minorități – aviz favorabil cu observații
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor (b203/6.04.2022) (termen de avizare: 28.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, deputat neafiliat – puncte de vedere
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (b204/6.04.2022) (termen de avizare: 28.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, deputat neafiliat – aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (b212/7.04.2022) (termen de avizare: 28.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx168/11.04.2022) (termen de avizare: 28.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD, PNL - aviz nefavorabil
3.Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la Conferința Internațională și la Adunarea Generală a AICESIS, 27 - 28 iunie 2022, Atena, Grecia
4.Solicitarea domnului George-Cristian Tuță, Chestor al Camerei Deputaților, cu privire la organizarea, prin grija Consiliului Economic și Social, a unei consultări publice în legătură cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare
5.Proiect de adresă către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu privire la necesitatea elaborării unui proiect de ordin de ministru în legătură cu transportul individual al persoanelor cu deficiențe locomotorii
6.Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 19.04.2022
7.Diverse

Parteneri