Data modificării:

Ordinea de zi din 19.04.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 19.04.2023

Ordinea de zi din 19.04.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 19.04.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru declararea proiectului de investiții ”Conductă de transport gaze naturale Timișoara – Deta – Denta – Moravița (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)” ca Proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale (termen de avizare: 27.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Energiei, Secretariatul General al Guvernului - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023 - 2024 (termen de avizare: 27.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2023-2024 (termen de avizare: 27.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 (termen de avizare: 28.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2019 privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale ”Conducta Țărmul Mării Negre-Podișor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră” (termen de avizare: 28.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei, Secretariatul General al Guvernului - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.456 din Legea 227 din 2015 privind Codul fiscal (b180/27.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (b181/27.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul publicităţii pentru jocurile de noroc (b182/28.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.9. Propunere legislativă privind modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 pentru sancționarea contravenţională a unor fapte de încălcare a eticii în comercializarea unor produse (b183/28.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR și neafiliați - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263 din 16.12.2010, privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare (b184/28.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (b185/28.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: deputați minorități - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 34, abrogarea literei ad) a articolului 39 alineatul (1), modificarea literei m, a articolului 42 şi modificarea articolului 48, din Legea nr.407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (b186/28.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: senator și deputați PNL, deputați AUR, neafiliați și minorități - aviz favorabil cu observații
2.13. Propunere legislativă pentru completarea art.110 alin (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare (b187/28.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: PETREȚCHI Nicolae-Miroslav - deputat UUR (minorități) - aviz favorabil cu observații
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.182 şi 281 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (b188/28.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (b189/28.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (b190/29.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru instituirea Programul Naţional de Scoatere din Pericol a Patrimoniului Cultural Imobil şi modificarea art.51(31) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (b191/29.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice nr.80/2001 (b192/29.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru întărirea disciplinei autorizării construcţiilor (b193/29.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea art.331 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (b195/29.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, USR, neafiliați - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare (b196/29.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.22. Propunere legislativă privind facilitarea accesului cetățenilor la serviciile publice (b202/30.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, PSD, UDMR, AUR, PNL, minorități - aviz favorabil
2.23. Propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova (b204/31.03.2023) (termen de avizare: 25.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Iovanovici-Şoşoacă Diana - senator neafiliat - aviz nefavorabil
3. Solicitarea Comisiei temporare constituite în vederea efectuării unei Analize privind crearea unui registru al consultărilor în cadrul structurilor tripartite și organizarea lui în raport cu dimensiunile care permit evaluarea dialogului social de prelungire a termenului limită de elaborare a studiului pentru care a fost constituită
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 19.04.2023
5. Diverse


Parteneri