Data modificării:

Ordinea de zi din 19.06.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 19.06.2018

Ordinea de zi din 19.06.2018 ora 11:30

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Biroului Executiv din data de 12.06.2018
2. Informare cu privire la activitatea CES desfășurată de la ședința din 12.06.2018 și până în prezent
3. Proiect de modificare a Regulamentului Intern al Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic și Social
4. Aprobarea motivării absențelor următorilor membri:
a) Gr. I - Reprezentanți ai organizațiilor patronale
b) Gr. II - Reprezentanți ai organizațiilor sindicale
c) Gr. III - Reprezentanți ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile
5. Proiect de Hotărâre a Biroului Executiv cu privire la sistarea indemnizației domnului Florian Costache în calitate de membru al Plenului
6. Proiect de Hotărâre a Biroului Executiv cu privire la recomandarea cuprinsă în Capitolul al V-lea al Raportului de audit financiar al Curții de Conturi a României nr. 1393/30.03.2018
7. Situația reprezentativității U.G.I.R.
8. Memorandum cu tema ”Asigurarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a activității curente a Consiliului Economic și Social, prin angajarea de personal contractual, în baza legislației aplicabile”
9. Adresa doamnei Rodica Bărbuță, președinte Fundația MATCA-2000, către membrii Biroului Executiv și dl Secretar General Marin SULIMAN cu privire la solicitarea de analizare a posibilității de reluare a colaborării în domeniul elaborării unor studii în interesul CES
10. Nota Direcției Achiziții Publice și Administrativ cu privire la achiziționarea de servicii de protecție și pază
11. Nota Direcției Achiziții Publice și Administrativ cu privire la achiziționarea de servicii de găzduire și actualizare website
12. Informare - Lansare Infografic Monitorul Social despre stadiul îndeplinirii obiectivelor asumate în domeniul educației de către România în cadrul Strategiei 2020
13. Invitația Reprezentanței Comisiei Europene în România la evenimentul cu titlul ”Guvernanță economică: între București și Bruxelles. Ce este de făcut?”, programat în data de 20.06.2018
14. Invitația Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României la prelegerea domnului Peter Praet pe tema ”Maintaining price stability with unconventional monetary policy”, programată în data de 3.07.2018
15. Stadiul finalizării următoarelor obiective și prezentarea lor spre dezbatere și aprobare Biroului Executiv, conform prevederilor art. 34 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare
15.1. Raportul privind activitatea Consiliului Economic și Social pe anul 2017 (art. 60 ROF)
- Termen de realizare: nedefinit
- Responsabil: Marin SULIMAN
15.2. Raportul privind verificarea dosarelor membrilor Plenului conform Hotărârii Plenului nr. 6 din 09.01.2018 dosare care vor fi predate secretarului general, care prin Decizia nr. 164 din 04.04.2018 are obligația să arhiveze și să păstreze atât dosarele membrilor Plenului, cât și dosarele membrilor comisiilor de specialitate
- Termen de realizare: 25.05.2018
- Responsabil: Bogdan SIMION
15.3. Actualizarea anexelor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare
- Realizat
- Responsabil: Radu MINEA
15.4. Procedura privind înregistrarea documentelor în Registrul General de Intrări/Ieșiri al CES aprobată prin hotărârea Plenului nr. 03 din 09.01.2018
- Termen de realizare: 25.05.2018
- Responsabil: Marin SULIMAN + directorii direcțiilor ST
15.5. Punerea în concordanță a organigramei și statului de funcții cu Regulamentul de organizare și funcționare al CES
- Termen de realizare: 25.05.2018
- Responsabil: Marin SULIMAN + directorii direcțiilor ST
15.6. Proiect de modificare a Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare
16. Analizarea procesului-verbal al ședinței Plenului din 12.06.2018, așa cum a fost transmis, în vederea formulării de observații
17. Aprobarea ordinii de zi a ședinței Plenului din 19.06.2018, așa cum a fost transmisă
18. Diverse