Data modificării:

Ordinea de zi din 19.07.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 19.07.2022

Ordinea de zi din 19.07.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 19.07.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind schema de ajutor de stat pentru investitii in industria prelucratoare (termen de avizare: 25.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Economiei – avizare amânată în ședința din data de 12.07.2022 – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.T., M.F., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022—2027 (termen de avizare: 27.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (termen de avizare: 29.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil cu observații și propuneri de modificări

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind organizarea de către CES România a Reuniunii anuale a președinților și secretarilor generali ai Consiliilor Economice și Sociale ale Statelor membre ale UE și ai Comitetului Economic și Social European (CESE), 9 - 10 noiembrie 2022, Hotel NOVOTEL, București, România
4. Raport privind participarea CES România la Summitul Euromed 2022 al Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare organizat de Consiliul Economic, Social și de Mediu din Maroc și Comitetul Economic și Social European, 31 mai - 1 iunie 2022, Marrakech, Maroc
5. Raport privind participarea CES România la Conferința Internațională și la Adunarea Generală ale AICESIS organizate de Consiliul Economic și Social din Grecia (OKE), 27 - 28 iunie 2022, Atena, Grecia
6. Nota Secretarului General, a Direcției Buget-Finanțe Contabilitate și a Direcției Achiziții Publice și Administrativ cu privire la prelungirea contractului de locațiune pentru anul 2023
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 19.07.2022
8. Diverse

Parteneri