Data modificării:

Ordinea de zi din 19.08.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 19.08.2021

Ordinea de zi din 19.08.2021 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 19.08.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1 Proiect de Ordonanță a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 (termen de avizare: 02.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor –procedură de avizare reluată - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.2 Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (termen de avizare: 02.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – procedură de avizare reluată - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.3 Proiect de Ordonanță a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (termen de avizare: 02.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – procedură de avizare reluată - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.T.I., M.I.P.E., A.N.A.P., I.N.S., M.F., M.J.

2.4 Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” (termen de avizare: 02.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – procedură de avizare reluată –returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.A.P., M.T.I., M.E., M.F., M.J.

2.5 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici (termen de avizare: 02.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completăParteneri