Data modificării:

Ordinea de zi din 19.12.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 19.12.2017

Ordinea de zi din 19.12.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 19.12.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.12.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (termen de avizare: 21.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil, Obs.: avize complete
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Locurile de Muncă Verzi 2018-2025 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025 (termen de avizare: 27.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C2) -proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5)
- şedinţă programată în data de 20.12.2017
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - şedinţă programată în data de 20.12.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţii, Obs.: lipsă aviz M.D.R.A.P., M.M., ministrul delegat pentru fonduri europene, M.A.P., M.A.D.R., M.E., M.C.I., M.E.N., M.T., M.C.S.I., M.M.A.C.A., M.T., M.Ec., M.F.P., M.J.
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 28.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S. - retransmis spre avizare
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu propunere de modificare
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs.: avize complete
3.4. Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul autorităţilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi (termen de avizare: 28.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) -Iniţiator: M.M.J.S. - retransmis spre avizare
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil, Obs.: avize complete
3.5 Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art. 7, alin. (1), din Cap. II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b605/28.11.2017) (termen de avizare: 27.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: senator P.N.L.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
3.6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (b608/29.11.2017) (termen de avizare: 27.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: senator şi deputaţi U.S.R.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
3.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx.566/7.12.2017) (termen de avizare: 27.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: senator şi deputaţi P.S.D. şi U.D.M.R.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 20.12.2017
3.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx.578/12.12.2017) (termen de avizare: 29.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi P.S.D., ALDE, U.S.R. şi P.M.P.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 20.12.2017
3.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional (termen de avizare: 29.12.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.N.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 20.12.2017, Obs.: avize complete
3.10. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMMINVEST ROMANIA (termen de avizare: 3.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 20.12.2017
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - puncte de vedere, Obs.: avize complete
3.11. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat (termen de avizare: 3.01.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) -Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 20.12.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil, Obs.: avize complete
4. Informare cu privire la efectuarea de către Curtea de Conturi a României a misiunii de audit financiar asupra situaţiilor financiare întocmite la data de 31.12.2017 la Consiliul Economic şi Social
5. Proiectul întocmit de dl Secretar General Marin Suliman cu privire la urmărirea implementării recomandărilor cuprinse în raportul de audit public intern, propunere de măsuri şi plan de acţiune
6. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea CES România la Reuniunea Plenului Consiliului Economic, Social şi de Mediu din Franţa, în cursul căreia va fi prezentat proiectul de aviz cu tema „Rolul Franţei într-o francofonie dinamică”. Evenimentul va avea loc în ziua de 10 ianuarie 2018, la ora 14:30, la sediul instituţiei franceze.
7. Diverse