Data modificării:

Ordinea de zi din 20.02.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 20.02.2014

Ordinea de zi din 20.02.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 20.02.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.01.2014
3. Informare privind şedinţa Plenului din data de 06.02.2014 (şedinţă fără cvorum)
4. Validarea domnului OPRESCU Sebastian, ca reprezentant al C.N.S.L.R. - FRĂȚIA în Plenul CES, fiind astfel înlocuit domnul MOCANU Valentin
5. Validarea domnului ANGHEL Ion, ca reprezentant al Uniunii Profesiilor Liberale din România în noul Plen CES
6. Validarea doamnei CAVALERU Dana-Liliana, ca reprezentantă a Asociației HR Management Club în noul Plen CES
7. Validarea domnului BĂLĂCEANU Gheorghe, ca reprezentant al C.N.S. ”Cartel ALFA” în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri, fiind astfel înlocuit domnul SORA Gheorghe
8. Validarea domnului PREDICĂ Marius Gabriel, ca reprezentant al C.N.S. ”Cartel ALFA” în Comisia pentru relaţiile de muncă şi politică salarială, fiind astfel înlocuit domnul FEURDEAN Ioan
9. Avizarea proiectelor de acte normative:
9.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 60 alin. (1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (b 855/16.12.2013)
9.2. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic și consular, din rândul funcționarilor publici parlamentari, din rândul deputaților și senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă și din cadrul Curții de Conturi (b 861/16.12.2013)
9.3. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (b 867/17.12.2013)
9.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012 (b 870/17.12.2013)
9.5. Propunere legislativă privind modificarea și completarea art. 139 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii (b 890 / 23.12.2013)
9.6. Propunere legislativă pentru completarea art. 58 din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale (pl-x 15/10.02.2014)
9.7. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului (pl-x 34/11.02.2014)
9.8. Propunere legislativă pentru modificarea art. 40 din legea 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (pl-x 35/11.02.2014)
10. Nota Secretarului general cu privire la elaborarea de către CES în cursul anului curent a unor studii în domeniul socio-economic
11. Nota Secretarului general cu privire la bugetul CES pentru anul 2014
12. Diverse
12.1. Informare - Adresa Ministerului Justiției referitoare la ocuparea postului vacant de asistent judiciar de la Tribunalul București