Data modificării:

Ordinea de zi din 20.02.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 20.02.2018

Ordinea de zi din 20.02.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 20.02.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 8.02.2018
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 13.02.2018
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b671/18.12.2017) (termen de avizare: 23.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
4.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare ”Justiție” și Curtea Constituțională (termen de avizare: 27.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.J. - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
4.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 1.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.Ec. - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
4.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii (termen de avizare: 1.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - propunere amânare
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
5. Validarea domnului DEMIAN Vasile-Sorin, reprezentant al C.N.S.L.R. - FRĂȚIA, ca membru al Comisiei pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile, fiind revocat domnul VOICU Mihail
6. Validarea domnului VOICU Mihail, reprezentant al C.N.S.L.R. - FRĂȚIA, ca membru al Comisiei pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură, fiind revocat domnul NISTOR Marius
7. Nota dlui Secretar General Marin SULIMAN cu privire la încetarea calității de membru al Plenului a domnului OLTEANU Costel, a domnului DUMITRU Florian-Emil și a domnului MARIN Dumitru Viorel
8. Diverse