Data modificării:

Ordinea de zi din 20.03.2020

Plenul CES

Ordinea de zi din 20.03.2020

Ordinea de zi din 20.03.2020 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (termen de avizare: 02.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (termen de avizare: 2.04.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
1.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2020 (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei, Energiei si Mediul de Afaceri
1.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. (în insolvență) pentru anul 2020 (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei, Energiei si Mediul de Afaceri
1.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 9/4.02.2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii ți elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației și Cercetării
1.6 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (plx90/9.03.2020) (termen de avizare: 24.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Tit Liviu BRĂILOIU senator PSD
1.7. Propunere legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (b75/25.02.2020) (termen de avizare: 24.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD
1.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător (b78/25.02.2020) (termen de avizare: 24.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR
1.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului (b79/25.02.2020) (termen de avizare: 24.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Florin Claudiu ROMAN - deputat PNL
1.10. Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (b80/25.02.2020) (termen de avizare: 24.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PMP, neafiliați, deputați PMP, PNL, PSD, USR, minorități, independenți
1.11. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (b81/26.02.2020) (termen de avizare: 24.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Mircea Gheorghe DRĂCHICI - deputat PSD
1.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum și a Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (b82/26.02.2020) (termen de avizare: 24.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputat PSD, deputați ALDE
1.13 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (b83/26.02.2020) (termen de avizare: 24.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD, USR, URMR
1.14 Propunere legislativă privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul României (b87/27.02.2020) (termen de avizare: 24.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD, independenți
1.15. Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului (plx102/10.03.2020) (termen de avizare: 25.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL, UDMR și neafiliați
1.16. Propunere legislativă - "Legea laptelui și a produselor lactate" (b89/2.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD, senatori independenți
1.17. Propunere legislativă privind protecția civilă (b90/2.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD
1.18. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene (b91/2.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL, PSD, PMP, UDMR, minorități
1.19. Propunere legislativă privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor (b92/2.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL, PSD, PMP, UDMR, minorități, independenți
1.20. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor (b93/2.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: MÁRTON Árpád Francisc - deputat UDMR
1.21. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b94/2.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PMP
1.22. Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată (b95/2.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PMP
1.23. Propunere legislativă privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală (b96/2.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PMP, deputați PSD, PNL, USR
1.24. Propunere legislativă pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (b97/3.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR, PSD
1.25. Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby (b98/3.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD
1.26. Propunere legislativă pentru completarea art.15 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (b99/4.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Cătălin Lucian ILIESCU - senator PMP
1.27. Propunere legislativă privind declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan, drept martiri și eroi ai națiunii române (b100/4.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD
1.28. Propunere legislativă privind declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Țării Românești, Domn al Moldovei și Principe al Transilvaniei, drept martir și erou al națiunii române (b101/4.03.2020) (termen de avizare: 27.03.2020, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD

Parteneri