Data modificării:

Ordinea de zi din 20.06.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 20.06.2023

Ordinea de zi din 20.06.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 20.06.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România (termen de avizare: 22.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.I., M.A.E., M.J.

2.2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 23.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea art.23 alin.(1) din Legea zootehniei nr. 32/2019 (termen de avizare: 26.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.A.E., M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru realizarea investițiilor necesare dezvoltării infrastructurii energetice a României finanțate din fonduri alocate în cadrul capitolului REPowerEU, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 26.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Energiei - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.M.A.P., M.Ed., M.D.L.P.A., A.N.F.P., A.N.A.P., M.F., M.J.

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea articolului 7 din Anexa la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.626/2001 (termen de avizare: 26.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală (termen de avizare: 26.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind alocaţia de stat pentru copii nr.61/1993 (b354/31.05.2023) (termen de avizare: 22.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b355/31.05.2023) (termen de avizare: 22.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (b356/31.05.2023) (termen de avizare: 22.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă privind unele reguli speciale pentru realizarea unor proiecte de interes național și local, precum și pentru exercitarea dreptului de administrare temporară a unor bunuri proprietate publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale necesare pentru aceste proiecte (b357/31.05.2023) (termen de avizare: 22.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare (b358/31.05.2023) (termen de avizare: 22.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați, deputați AUR - aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare (b359/31.05.2023) (termen de avizare: 22.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii tinerilor nr.350/2006 (b360/31.05.2023) (termen de avizare: 22.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, republicată (b361/31.05.2023) (termen de avizare: 22.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii muntelui 197/2018, cu modificările şi completările ulterioare (b362/31.05.2023) (termen de avizare: 22.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (b363/31.05.2023) (termen de avizare: 22.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ciprian CIUBUC – deputat neafiliat - aviz nefavorabil
2.17. Propunere legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (b364/31.05.2023) (termen de avizare: 22.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.18. Propunere legislativă pentru completarea Legii 150/2020 privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe, cu modificările şi completările ulterioare (b365/31.05.2023) (termen de avizare: 22.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ciprian CIUBUC – deputat neafiliat - aviz nefavorabil
3. Propunere de modificare a Secțiunii a (3)-a și a Secțiunii a (6)-a din cadrul Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Economic și Social
4. Aprobarea candidaturii domnului MUREȘAN Gabriel-Marius, propus de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Satu Mare
5. Aprobarea candidaturii domnului PASCARU Lorin-Ștefan, propus de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vaslui
6. Aprobarea candidaturii doamnei JARCA Iulia-Doina, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brăila
7. Aprobarea candidaturii domnului UDREA Ștefan, propus de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Botoșani
8. Aprobarea candidaturii doamnei MĂNOIU Mădălina-Florina, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeș
9. Aprobarea candidaturii doamnei RADU Daniela, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Prahova
10. Aprobarea candidaturii doamnei VONICA Irina-Adriana, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
11. Aprobarea candidaturii doamnei SOLCAN Oana-Gabriela, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Suceava
12. Aprobarea candidaturii doamnei COIFAN Anișoara, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mehedinți
13. Aprobarea candidaturii domnului STAN Eugen, propus de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vaslui
14. Aprobarea candidaturii doamnei SILEAM-RESEDIA Diana, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mehedinți
15. Aprobarea candidaturii doamnei STROIA Mihaela-Luminița, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Timiș
16. Aprobarea candidaturii doamnei ȘTEFAN Mihaela-Adelina, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vâlcea
17. Aprobarea candidaturii doamnei OPRIȚESCU Andreea-Ioana, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dâmbovița
18. Aprobarea candidaturii doamnei BRÂNZEI Adina, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Timiș
19. Aprobarea candidaturii doamnei TODORAN Adina-Daniela, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mureș
20. Aprobarea candidaturii doamnei POTOPEA Alina-Andreea, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara
21. Aprobarea candidaturii doamnei MUSCĂ-VOICU Corina, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brăila
22. Aprobarea candidaturii domnului NAGHEN Costin-Robertino, propus de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Călărași
23. Aprobarea candidaturii doamnei LUPU-NICOLAIȚĂ Roxana, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bacău
24. Aprobarea candidaturii doamnei MESAROȘ Alina-Maria, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bistrița-Năsăud
25. Aprobarea candidaturii doamnei DIMOFTE Laura, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
26. Aprobarea candidaturii doamnei GAL Maria, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Covasna
27. Aprobarea candidaturii domnului BURLACU Tudor, propus de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
28. Aprobarea candidaturii doamnei AMĂRIUȚEI Mihaela-Florentina, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Neamț
29. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 11.05.2023
30. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 16.05.2023
31. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 20.06.2023
32. Diverse


Parteneri