Data modificării:

Ordinea de zi din 20.09.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 20.09.2022

Ordinea de zi din 20.09.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 20.09.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții si amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu (termen de avizare: 27.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru participarea României la Fondul Alianței Nord-Atlantice de Inovare (termen de avizare: 28.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 1 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu, și a art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1177/2003 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA (termen de avizare: 29.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (termen de avizare: 30.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Propunere legislativă privind schimbarea denumirii şi a satului de reşedinţă ale comunei Abrămuţ, judeţul Bihor şi modificarea anexei nr. 1 la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României (plx458/6.09.2022) (termen de avizare: 22.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, PSD, senatori PNL - aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 (b534/1.09.2022) (termen de avizare: 23.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult (b535/1.09.2022) (termen de avizare: 23.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b536/1.09.2022) (termen de avizare: 23.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) lit.i) și a alin.(3) al art.513 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ (b537/1.09.2022) (termen de avizare: 23.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă privind Ziua Sustenabilității în România (b538/1.09.2022) (termen de avizare: 23.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, PSD, PNL - aviz nefavorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (b539/1.09.2022) (termen de avizare: 23.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Merka Adrian-Miroslav - deputat UDSCR (minorități) - aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (b540/1.09.2022) (termen de avizare: 23.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, PSD, PNL, deputați USR, minorități - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în vederea reabilitării și/sau înființării infrastructurii principale de irigații și a infrastructurii de desecare și drenaj, precum și pentru sprijinirea investițiilor în producția și procesarea produselor agricole din România (b541/1.09.2022) (termen de avizare: 23.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil
3. Adresa Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România cu privire la necesitatea unei intervenții legislative în vederea reducerii taxei clawback pentru medicamentele generice de tip II și III
4. Aprobarea candidaturii doamnei Dobra Marcela Livia, propusă de Confederația Națională Sindicală ”Cartel Alfa”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Maramureș
5. Aprobarea candidaturii doamnei Manolescu Adela Mihaela, propusă de Confederația Sindicală Națională Meridian, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeș
6. Discuții cu privire la transmiterea live pe canalul de Facebook a ședințelor Plenului
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 20.09.2022
8. Diverse

Parteneri