Data modificării:

Ordinea de zi din 20.09.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 20.09.2023

Ordinea de zi din 20.09.2023 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 20.09.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 28.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 28.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize A.N.S.V.S.A., C.C., M.D.L.P.A., M.J.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (termen de avizare: 2.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de preșcolari și elevi dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile (termen de avizare: 2.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Educației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize S.T.S., M.F., M.J.

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale ”Conducta de transport gaze naturale Ghercești-Jitaru (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibra optică)” (termen de avizare: 02.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Energiei, Secretariatul General al Guvernului- aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale ”Conducta de transport gaze naturale Timișoara-Deta-Denta-Moravița” (termen de avizare: 02.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Energiei, Secretariatul General al Guvernului - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale ”Conducta de transport gaze naturale pe direcția Prunișor-Orșova-Băile Herculane-Jupa” (termen de avizare: 02.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Energiei, Secretariatul General al Guvernului - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale ”Conducta de transport gaze naturale Lugașu-Huedin, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibra optică” (termen de avizare: 2.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Energiei, Secretariatul General al Guvernului - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.9. Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri cu privire la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război (b472/20.07.2023) (termen de avizare: 25.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Nicoleta PAULIUC - senator PNL - aviz favorabil 2.10. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 38 din Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (b480/11.08.2023) (termen de avizare: 25.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Robert-Marius CAZANCIUC - senator PSD; Cătălin-Daniel FENECHIU - senator PNL - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea art.83 din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023 (plx485/12.09.2023) (termen de avizare: 27.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(4), art.128 și abrogarea art.148 alin.(3) lit.g) și art. 260 alin.(15) din Legea învățământului superior nr.199/2023 (plx486/12.09.2023) (termen de avizare: 27.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023 (plx487/12.09.2023) (termen de avizare: 27.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Radu-Mihai MIHAIL - senator USR - aviz nefavorabil
2.14. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 3.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la Conferința internațională OIM-AICESIS cu tema Rolul dialogului social și al instituțiilor sale în combaterea inegalităților din lumea muncii, Atena-Grecia, 23-24 noiembrie 2023
4. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la cea de a 20-a aniversare a înființării Consiliului Economic și Social (CES) din Bulgaria, Sofia, 8 decembrie 2023
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 23.08.2023
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului dine data de 30.08.2023
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 06.09.2023
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 08.09.2023
9. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 20.09.2023
10. Diverse

Parteneri