Data modificării:

Ordinea de zi din 20.11.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 20.11.2014

Ordinea de zi din 20.11.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 20.11.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.05.2014
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.05.2014 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.05.2014 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 31.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 21.08.2014 (ședință fără cvorum)
2.12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.08.2014 (ședință fără cvorum)
2.13. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.09.2014 (ședință fără cvorum)
2.14. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.09.2014 (ședință fără cvorum)
2.15. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.09.2014 (ședință fără cvorum)
2.16. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 30.09.2014 (ședință fără cvorum)
2.17. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.10.2014 (ședință fără cvorum)
2.18. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 14.10.2014 (ședință fără cvorum)
2.19. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.10.2014 (ședință extraordinară fără cvorum)
2.20 Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 23.10.2014 (ședință fără cvorum)
2.21. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 30.10.2014 (ședință fără cvorum)
2.22. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 06.11.2014 (ședință fără cvorum)
2.23. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 13.11.2014 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului MARIN Florian, ca reprezentant al B.N.S. în Plenul CES, fiind astfel înlocuit domnul POROȘNICU Alexandru
4. Validarea domnului DIȚĂ Adrian, ca reprezentant al Fundației pentru SMURD în noul Plen CES
5. Validarea domnului RUBA Sergiu Radu, ca reprezentant al Asociației Nevăzătorilor din România în noul Plen CES
6. Validarea domnului BURLACU Mircea, ca reprezentant al B.N.S. în Comisia pentru relații de muncă și politică salarială
7. Validarea domnului LAVRIC Victor, ca reprezentant al C.N.I.P.M.M.R. în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale și de venituri, fiind astfel înlocuită doamna IONESCU Octavia
8. Avizarea proiectelor de acte normative
8.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului
8.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului de acţiuni emise de Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti
8.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților Comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, precum și la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice “ Electrica Moldova”-S.A. și “Electrica Oltenia” - S.A.
9. Aprobarea candidaturii domnului STĂNILOIU Claudiu, propus de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
10. Aprobarea candidaturii doamnei DIACONU Victorița, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman
11. Aprobarea Raportului de activitate al CES pe anul 2013
12. Nota Direcției Buget-Finanțe, Administrativ, Achiziții Publice privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2015
13. Nota Biroului Resurse Umane referitoare la transformarea postului vacant temporar de consilier juridic gr. IA din cadrul Serviciului Juridic în consilier juridic debutant
14. Diverse
14.1. Informare-Declarația Consiliilor Economice și Sociale (CES) din statele membre ale Uniunii Europene și Comitetul Economic și Social European cu ocazia Reuniunii anuale a președinților și secretarilor generali, Paris, 13 noiembrie 2014