Data modificării:

Ordinea de zi din 20.12.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 20.12.2018

Ordinea de zi din 20.12.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (termen de avizare: 10.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere - Obs. ref. avize interministeriale: lipsă aviz M.J.
1.2 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. l65/2018 privind acordarea biletelor de valoare (termen de avizare: 10.01.2019,
conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice -procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie în etapa de avizare iniţială
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie în etapa de avizare iniţială
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă
în etapa de avizare iniţială
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă în etapa de avizare iniţială
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă cu observaţie în etapa de avizare iniţială
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă în etapa de avizare iniţială - Obs. ref. avize interministeriale: avize complete
1.3 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru desemnarea Companiei Naţionale ’’Imprimeria Naţională” S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, ”Emitent de ID”, în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun (termen de avizare: 10.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum -propunere de avizare favorabilă în etapa de avizare iniţială - Obs. ref. avize interministeriale: avize complete
1.4 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/15.11.2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 10.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Educaţiei Naţionale - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă
şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă în etapa de avizare iniţială
notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă în etapa de avizare iniţială
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă în etapa de avizare iniţială
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă în etapa de avizare iniţială - Obs.: lipsă aviz M.F.P., M.D.R.A.P, M.A.D.R., A.N.P.C., A.N.A.P., M.F.E., M.S., A.N.S.V.A., C.C., M.J.
1.5 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 milioane tone/an” (termen de avizare: 10.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Energiei
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă în etapa de avizare iniţială
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare favorabilă în etapa de avizare iniţială - Obs. ref. avize interministeriale: lipsă aviz M.M., M.A.P., M.J.
1.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx 738/12.12.2018) (termen de avizare: 9.01.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - notă şedinţă fără cvorum -propunere de avizare favorabilă cu observaţie