Data modificării:

Ordinea de zi din 20.12.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 20.12.2022

Ordinea de zi din 20.12.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 20.12.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare (termen de avizare: 29.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 16.12.2022 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2022-2026 (termen de avizare: 30.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2022-2026 (termen de avizare: 30.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 03.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., M.I.P.E., M.J.

2.5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (b775/28.11.2022) (termen de avizare: 23.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (b776/28.11.2022) (termen de avizare: 23.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.504/2002 a audiovizualului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea (b777/28.11.2022) (termen de avizare: 23.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, AUR, minorități, neafiliați - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii şi modificare Legii nr.62/2011 a dialogului social în vederea reglementării unitare a jurisdicţiei muncii (b778/28.11.2022) (termen de avizare: 23.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.107/1996 a apelor, cu modificările şi completările ulterioare (b779/28.11.2022) (termen de avizare: 23.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale (b780/28.11.2022) (termen de avizare: 23.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b781/28.11.2022) (termen de avizare: 23.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru completarea art.804 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi de abrogare a unor acte normative (b782/28.11.2022) (termen de avizare: 23.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru acordarea de vouchere pentru cursuri de prim-ajutor de bază (b783/28.11.2022) (termen de avizare: 23.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea „Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice” (b784/28.11.2022) (termen de avizare: 23.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD, deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.15. Propunere legislativă privind activitatea Corpului atașaților pe probleme de muncă și sociale în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate (b785/28.11.2022) (termen de avizare: 23.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.16. Propunere legislativă pentru completarea OG nr.2/2001 privind regimul contravențiilor (b786/29.11.2022) (termen de avizare: 23.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, UDMR, minorități - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (b787/29.11.2022) (termen de avizare: 23.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați AUR, minorități - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru completarea art.91 alin.(3) din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (b788/29.11.2022) (termen de avizare: 23.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, senatori PNL - aviz nefavorabil
2.19. Propunere legislativă pentru completarea art.21 din Legea educației naționale nr.1/2011 (b789/29.11.2022) (termen de avizare: 23.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD, PNL, UDMR, USR, deputat neafiliat - aviz favorabil
3. Aprobarea Studiului ”Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică publică”, elaborat de comisia temporară constituită în acest scop
4. Aprobarea solicitării Comisiei temporare constituite în vederea efectuării Studiului ”Sănătatea mintală: situația și accesul la tratament, inclusiv servicii medicale conexe, al persoanelor care suferă de probleme de sănătate mintală cronice și acute, sănătatea mintală în funcție de stadiile de viață, sănătatea mintală la locul de muncă, riscuri psihosociale, tabloul intervențiilor validate științific în România, povara afecțiunilor mintale (impact economic, impact în zile de viață)”, de prelungire a termenului limită de elaborare a studiului pentru care a fost constituită
5. Aprobarea solicitării Comisiei temporare constituite în vederea efectuării Studiului ”Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 - an european al tineretului”, de prelungire a termenului limită de elaborare a studiului pentru care a fost constituită
6. Aprobarea încetării aplicabilității Hotărârii Plenului nr. 32/15.02.2022 prin care a fost constituită Comisia temporară în vederea elaborării Studiului ”Implicarea partenerilor sociali în implementarea/ monitorizarea PNRR-urilor la nivelul UE/România”
7. Aprobarea încetării aplicabilității Hotărârii Plenului nr. 40/08.03.2022 prin care a fost constituită Comisia temporară ”Solidari cu Ucraina”
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 29.11.2022
9. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 20.12.2022
10. Diverse


Parteneri