Data modificării:

Ordinea de zi din 21.01.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 21.01.2021

Ordinea de zi din 21.01.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 21.01.2020
2. Informare - Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare cu privire la stadiul de constituire al Plenului Consiliului Economic și Social
3. Informare - Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare cu privire la adresa U.G.I.R. și adresa P.N.R. referitoare la desemnarea vicepreședintelui CES, respectiv membrului BEx CES
4. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Augustin HAGIU ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
5. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Dragoș MIHALACHE ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
6. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Petre TANCĂU-PETREA ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor sindicale
7. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Ștefan TEOROC ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor sindicale
8. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Mihai DRAGOȘ ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social, din partea asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile
9. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea doamnei Corina Andreea MURAFA-BENGA ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social, din partea asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile
10. Avizarea proiectelor de acte normative:
10.1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică (termen de avizare: 01.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Energiei, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă semnături S.G.G., M.C.I.D., M.T.I., M.A.D.R., lipsă avize M.F., M.J.
10.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (termen de avizare: 02.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
10.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori (termen de avizare: 03.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - retransmis spre avizare - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
11. Aprobarea candidaturii doamnei GURAN Adriana Raluca, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Constanța
12. Informare - Plângere prealabilă formulată de Uniunea Patronatelor din România - BUSINESSROMANIA
13. Aprobarea proiectului minutei şedinţei online a Plenului din data de 14.01.2021
14. Aprobarea proiectului procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.01.2021
15. Diverse

Parteneri