Data modificării:

Ordinea de zi din 21.03.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 21.03.2017

Ordinea de zi din 21.03.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 21.03.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 14.02.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin. 3, al art. 169^1 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852, din 20 decembrie 2010 (b 63/01.03.2017) (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 23.03.2017)
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3)-AVIZ FAVORABIL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)-AVIZ FAVORABIL, cu propunere
3.2. Propunere legislativă pentru restituirea diferențelor salariale personalului din sectorul bugetar, determinat de măsurile de reduceri salariale dispuse în temeiul art. 1 din Legea nr. 118/2010 (b 60/01.03.2017) (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 23.03.2017)
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3)-AVIZ NEFAVORABIL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)-AVIZ NEFAVORABIL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)-AVIZ NEFAVORABIL
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx. 149/6.03.2017) (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 22.03.2017)
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5)-AVIZ NEFAVORABIL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)-AVIZ NEFAVORABIL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)-AVIZ NEFAVORABIL
3.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 educației naționale (plx. 150/06.03.2017) (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 22.03.2017)
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5)-AVIZ FAVORABIL, cu propuneri de modificare
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9)-AVIZ FAVORABIL
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018 (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 29.03.2017)
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5)-AVIZ FAVORABIL, cu observație
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)-AVIZ FAVORABIL
3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018 (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 29.03.2017)
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5)-AVIZ FAVORABIL, cu observație
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)-AVIZ FAVORABIL
3.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 29.03.2017)
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3)-AVIZ FAVORABIL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)-AVIZ FAVORABIL
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)-AVIZ FAVORABIL
3.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea condiţiilor de clasificare a minelor, zonelor din mină și lucrărilor subterane din punct de vedere al degajărilor de gaze (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 29.03.2017)
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3)-AVIZ FAVORABIL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)-AVIZ FAVORABIL
3.9. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 29.03.2017)
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)-AVIZ FAVORABIL
3.10. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 29.03.2017)
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3)-AVIZ FAVORABIL, cu propunere
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)-AVIZ FAVORABIL
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)-AVIZ FAVORABIL
3.11. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind activități care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 24.03.2017)
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3)-AVIZ FAVORABIL, cu propunere
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)-AVIZ FAVORABIL, cu propunere
3.12. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 62/2011, Legea dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 03.04.2017)
4. Desigilarea plicurilor conținând buletinele de vot și numărarea voturilor în vederea alegerii președintelui Consiliului Economic și Social-turul al V-lea
5. Diverse