Data modificării:

Ordinea de zi din 21.06.2016

Plenul CES

Ordinea de zi din 21.06.2016

Ordinea de zi din 21.06.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 21.06.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 14.06.2016
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (b 260/9.05.2016)
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003-CODUL MUNCII (b 264/10.05.2016)
3.3. Propunere legislativă pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (b 267/12.05.2016)
3.4. Propunere legislativă privind aprobarea Programului ,,Case sociale în mediul rural” (b 278/13.05.2016)
3.5. Propunere legislativă pentru modificarea poziției nr. 38 a anexei nr. 2 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată (b 284/17.05.2016)
3.6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 295/25.05.2016)
3.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b 296/25.05.2016)
3.8. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
4. Aprobarea candidaturii doamnei MICLEA Manuela, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ilfov
5. Diverse