Data modificării:

Ordinea de zi din 21.06.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 21.06.2022

Ordinea de zi din 21.06.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 21.06.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea unor acte normative (termen de avizare: 27.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 15.06.2022 – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1045/2018 (termen de avizare: 27.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor - avizare amânată în ședința din data de 15.06.2022 - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic (termen de avizare: 30.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (termen de avizare: 30.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021 (termen de avizare: 30.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei Hotărârii de Guvern Nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România (termen de avizare: 1.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2022 la Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. pentru perioada 2021 – 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021 (termen de avizare: 01.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.I.P.E., M.C.I.D., M.J.

2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (b344/30.05.2022) (termen de avizare: 24.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL, PSD, AUR - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă privind registrul unic de control (b345/30.05.2022) (termen de avizare: 24.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii privind organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr.226/2009 (b346/30.05.2022) (termen de avizare: 24.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(1) și art.32 lit. i) din Ordonanța Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (b347/30.05.2022) (termen de avizare: 24.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă privind scutirea unităților administrativ-teritoriale de la plata unor taxe și tarife pentru proiecte de interes public (b350/31.05.2022) (termen de avizare: 24.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați, PNL, UDMR, PSD – puncte de vedere
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (b351/31.05.2022) (termen de avizare: 24.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155 din 21 noiembrie2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (b353/31.05.2022) (termen de avizare: 24.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil2.15. Propunere legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (b354/31.05.2022) (termen de avizare: 24.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați, UDMR, PNL - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (b355/2.06.2022) (termen de avizare: 24.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL, UDMR, PSD, AUR, USR - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 (plx343/14.06.2022) (termen de avizare: 29.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea art.213 din Legii educaţiei naţionale 1/2011 (plx344/14.06.2022) (termen de avizare: 29.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații si propuneri de modificări
2.19. Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 (plx345/14.06.2022) (termen de avizare: 29.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații si propuneri de modificări
3. Nota Direcției Relații Internațíonale și Relații Publice privind participarea CES România la Adunarea Generală a UCESIF organizată de Consiliul Economic Social și de Mediu din Franța, 13 - 14 iulie 2022
4. Invitația Ministerului Proiectelor și Investițiilor Europene la reuniunea Comitetului de Coordonare a Evaluării “Evaluarea relevanţei nevoilor de dezvoltare şi a contribuţiei FESI la obiectivele tematice şi recomandarile specifice de ţară”
5. Aprobarea candidaturii doamnei POPESCU Elena Mihaela, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brăila
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 07.06.2022
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 21.06.2022
8. Diverse


Parteneri