Data modificării:

Ordinea de zi din 21.07.2011

Plenul CES

Ordinea de zi din 21.07.2011

Ordinea de zi din 21.07.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 21.07.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului C.E.S. din data de 14.07.2011
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2011, precum şi numărul de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
4. Aprobarea propunerilor de modificare şi completare a R.O.F. C.E.S.
5. Informare privind nominalizările membrilor Plenului C.E.S. în organisme naţionale şi internaţionale
6. Diverse