Data modificării:

Ordinea de zi din 21.09.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 21.09.2021

Ordinea de zi din 21.09.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 21.09.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind aprobarea și implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul Pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII (termen de avizare: 23.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Secretariatul General al Guvernului – avizare amânată în ședința din data de 14.09.2021 - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor (termen de avizare: 24.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – avizare amânată în ședința din data de 14.09.2021 - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (termen de avizare: 30.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative (termen de avizare: 30.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (termen de avizare: 30.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53 din 2003 - Codul Muncii (b394/07.09.2021) (termen de avizare: 29.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: ŞTIRBU Gigel-Sorinel - deputat PNL - aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (b396/8.09.2021) (termen de avizare: 29.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR - puncte de vedere
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b399/08.09.2021) (termen de avizare: 29.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: senatori și deputați USR PLUS, deputați PNL - aviz favorabil cu observaţii și propuneri de modificări
2.9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (b400/8.09.2021) (termen de avizare:29.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: MINA Marian - deputat PSD - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (b401/8.09.2021) (termen de avizare: 29.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
3. Aprobarea bugetului actualizat al Consiliului Economic și Social privind estimarea fondurilor necesare pentru semestrul al II-lea al anului 2021, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021
4. Informare - Nota privind propunerea soluționării petiției nr. 17531/06.09.2021, postată pe site-ul Avocatul Poporului, precum și adresa Consiliului Economic și Social nr. 6636/16.09.2021, ca răspuns la aceasta
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 21.09.2021
6. Diverse

Parteneri