Data modificării:

Ordinea de zi din 21.11.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 21.11.2017

Ordinea de zi din 21.11.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 21.11.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 14.11.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. l96/2016 privind venitul minim de incluziune (b531/31.10.2017) (termen de avizare: 24.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PMP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea lit. e) alin. (1), art. 114 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b533/31.10.2017) (termen de avizare: 24.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
3.3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţii cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (b535/31.10.2017) (termen de avizare: 24.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respir o/ cetit re de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstit uţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” (tennen de avizare: 28.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - şedinţă programată în data de 17.11.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
Obs.: lipsă aviz M.D.R.A.P.F.E., M.F.P., M.J.
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie socială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor aduhe cu dizabilităţi” (termen de avizare: 28.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - şedinţă programată în data de 17.11.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
Obs.: lipsă aviz M.D.R.A.P.F.E., M.F.P., M.J.
3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018- 2021 (termen de avizare: 28.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5)
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - şedinţă programată în data de 17.11.2017
Obs.: lipsă aviz M.D.RA.P.F.E., M.A.I., S.G.G., M.Ap.N., M.S., M.E.N., M.T.S., M.M.A.C.A., I.N.S., M.F.P., M.J.
3.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018 (termen de avizare: 28.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
Obs.: lipsă aviz M.A.I, M.J.
3.8. Propunere legislativă pentru completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx.441/13.11.2017) (termen de avizare: 28.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5)
3.9. Propunere legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx.447/13.11.2017) (termen de avizare: 28.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD, deputaţi şi senatori UDMR
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 20.11.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5)
4. Diverse