Data modificării:

Ordinea de zi din 21.11.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 21.11.2023

Ordinea de zi din 21.11.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 21.11.2023
2. Validarea domnului Sterică FUDULEA ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (termen de avizare: 6.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Consiliul Concurenței, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – procedură de avizare reluată - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3.2. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice (b625/30.10.2023) (termen de avizare: 27.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Andrei POSTICĂ – senator neafiliat - aviz favorabil
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.118/2020 privind Programul de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție (b626/31.10.2023) (termen de avizare: 27.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Adrian Ionuț CHESNOIU - deputat PSD - aviz favorabil
3.4. Propunere legislativă pentru completarea art.43 din Ordonanţa de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor (b627/30.10.2023) (termen de avizare: 27.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputat PNL, UDMR - aviz favorabil
3.5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României (b628/30.10.2023) (termen de avizare: 27.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
3.6. Propunere legislativă pentru modificarea art.30 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi art.451 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (b638/7.11.2023) (termen de avizare: 27.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, senator PSD - aviz nefavorabil
4. Aprobarea proiectului de buget al Consiliului Economic și Social privind estimarea fondurilor necesare pentru anul 2024
5. Aprobarea candidaturii doamnei COIFAN Anișoara, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 21.11.2023
7. Diverse

Parteneri