Data modificării:

Ordinea de zi din 22.02.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 22.02.2022

Ordinea de zi din 22.02.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 22.02.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 (termen de avizare: 24.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății - aviz favorabil cu observatii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective (termen de avizare: 2.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor de dezvoltare din România (termen de avizare: 02.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale (termen de avizare: 04.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici (termen de avizare: 04.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească (termen de avizare: 04.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., M.C.I.D., M.J.

2.7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraților (plx26/09.02.2022) (termen de avizare: 24.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - puncte de vedere
2.8. Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea parcurilor agro-zootehnice (plx41/14.02.2022) (termen de avizare: 01.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați, PSD, PNL, USR, UDMR - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 3 din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996 (b41/08.02.2022) (termen de avizare: 02.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă privind anularea unor creanţe bugetare, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (b42/08.02.2022) (termen de avizare: 02.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observatii
2.11. Propunere legislativă pentru reducerea costurilor facturate la energia electrică şi gaze naturale (b43/08.02.2022) (termen de avizare: 02.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL și senatori și deputați neafiliați - puncte de vedere
2.12. Propunere legislativă pentru completarea art. 72 şi art. 128 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b44/08.02.2022) (termen de avizare: 02.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru anularea amenzilor contravenționale aplicate în baza art.4 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (b45/08.02.2022) (termen de avizare: 02.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil cu observatii
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.158/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale protejate, a florei și a faunei sălbatice precum și pentru modificarea Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului (b46/08.02.2022) (termen de avizare: 02.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz nefavorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 (b47/09.02.2022) (termen de avizare: 2.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, USR si deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de producției și stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Național, prin construirea și operarea centralelor eoliene și fotovoltaice prevăzute cu capacități de stocare a energiei electrice (b48/09.02.2022) (termen de avizare: 02.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - puncte de vedere
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (b49/09.02.2022) (termen de avizare: 02.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați AUR, PSD, deputat minorități si deputat neafiliat - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (b50/10.02.2022) (termen de avizare: 02.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Neaţă Eugen - deputat PSD - aviz favorabil cu observatii
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.8 şi alin.(1) al art.9 din Anexa nr.1 Familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ", Capitolul III: Culte, SECŢIUNEA 3: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b51/10.02.2022) (termen de avizare: 02.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Cozma Adrian-Felician - deputat PNL - aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea art. 44 alin.(9) din Legea educației naționale nr 1/2011 (plx46/15.02.2022) (termen de avizare: 02.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz nefavorabil
3. Adresa Guvernului României cu privire la solicitarea de nominalizare a doi supleanți cu statut de invitat permanent, pentru a participa la reuniunile Comitetului interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență
4. E-mail-ul dlui Vicepreședinte Mihai DRAGOȘ cu privire la participarea la interviul organizat în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea coerenței, transparenței și coordonării politicilor la centrul guvernului din România”, prin care Secretariatul General al Guvernului va primi sprijin din partea Observatorului Spațiului Civic al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
5. Informare – Răspunsurile date de CES România la chestionarul solicitat de AICESIS și OIM în vederea actualizării bazei de date privid CES-urile și instituțiile similare membre ale AICESIS
6. Înființarea comisiilor temporare, desemnarea membrilor, stabilirea raportorilor, precum și termenul limită de realizare a studiilor și analizelor, conform temelor propuse din rândul părților reprezentate în Consiliul Economic și Social și aprobate în vederea includerii în calendarul pentru anul 2022
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 22.02.2022
8. Diverse

Parteneri