Data modificării:

Ordinea de zi din 22.02.2024

Plenul CES

Ordinea de zi din 22.02.2024

Ordinea de zi din 22.02.2024 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 22.02.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 4.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației – avizare amânată în ședința din data de 21.02.2024 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă și a Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici (termen de avizare: 4.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

Parteneri