Data modificării:

Ordinea de zi din 22.03.2012

Plenul CES

Ordinea de zi din 22.03.2012

Ordinea de zi din 22.03.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 22.03.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din 15.03.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind reglementarea unor măsuri în domeniul asigurărilor sociale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011 - 22.03.2012) - amânat în şedinţa Plenului din data de 15.03.2012
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială (b 96/06.03.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011 - 27.03.2012)
4. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
5. Nota Serviciului Juridic privind propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de nominalizare a unui membru în Comisia pentru relaţiile de muncă şi politică salarială
6. Validarea ca membru al Plenului CES a domnului Dan Matei AGATHON, reprezentant al U.G.I.R., fiind înlocuit dl ştefan VARFALVI
7. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
8. Validarea ca membru al Plenului CES a domnului Mircea OROS, reprezentant al U.G.I.R., fiind înlocuit dl Laurenţiu PLOSCEANU, reprezentant al ARACO
9. Nominalizarea unui reprezentant al părţii patronale ca membru al BEx, în locul dlui Gheorghe LEMNARU
10. Aprobarea organigramei Secretariatului Tehnic al CES pe anul 2012 şi a statului de funcţii
11. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
12. Aprobarea bugetului CES pe anul 2012
13. Nota Serviciului Juridic privind eliminarea alin. (4) al art. 30 şi alin. (3) al art. 31 din ROF al CES
14. Diverse