Data modificării:

Ordinea de zi din 22.04.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 22.04.2014

Ordinea de zi din 22.04.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 22.04.2014 şi aprobarea deciziilor Bex
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.02.2014
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.03.2014 (şedinţă fără cvorum)
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.04.2014 (şedinţă fără cvorum)
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.04.2014 (şedinţă fără cvorum)
6. Validarea domnului ROGOJINARU Liviu, ca reprezentant al C.N.I.P.M.M.R. în Plenul CES, fiind astfel înlocuit domnul JIANU Florin
7. Validarea domnului DRĂGHICESCU Dragoș Nicolae, ca reprezentant al Asociației Naționale a Tinerilor Producători Agricoli din România în noul Plen CES
8. Avizarea proiectelor de acte normative:
8.1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx.159/07.04.2014)
8.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 (plx.160/07.04.2014)
8.3. Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2013 a energiei electrice şi a gazelor naturale, a Legii nr. 238/2004 a petrolului şi a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
8.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 177/1.04.2014)
8.5. Propunere legislativă pentru modificarea art. 88 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 185/1.04.2014)
8.6. Propunere legislativă pentru modificarea art. 87 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 186/1.04.2014)
8.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale
8.8. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea art. 192 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
8.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare
9. Raportul Secretarului general referitor la studiile elaborate de CES în perioada 2011-2013
10. Propuneri pentru teme de studii ale CES pentru anul 2014
11. Nota Secretarului general cu privire la bugetul CES pentru anul 2014
12. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la Simpozionul Internațional ”O politică de migrație globală și comună în Europa: care sunt provocările pentru cooperarea cu țările terțe”
13. Diverse