Data modificării:

Ordinea de zi din 22.05.2024

Plenul CES

Ordinea de zi din 22.05.2024

Ordinea de zi din 22.05.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 22.05.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Tineret 2024-2027 (termen de avizare: 28.05.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (termen de avizare: 30.05.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea art. 58 alin.(4) și (5) din Legea nr.448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (termen de avizare: 30.05.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii si Solidarității Sociale - retransmis spre avizare - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 31.05.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Culturii - retransmis spre avizare - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat (termen de avizare: 03.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027 și a Planului de Acțiune al Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027 și pentru înființarea și funcționarea Comitetului interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027 (termen de avizare: 3.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Cancelaria Prim-Ministrului - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Propunere legislativă pentru completarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr.19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităților desfășurate pe plajă (b235/30.04.2024) (termen de avizare: 24.05.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Alfred Robert SIMONIS - deputat PSD - aviz favorabil

2.8. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare (b236/30.04.2024) (termen de avizare: 24.05.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil cu observații

3. Stabilirea termenului limită de realizare a ”Studiului cu privire la oportunitatea dezvoltării și punerii în practică a unui mecanism de prescripții sociale în România”
4. Propunere de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare cu privire la numirea și atribuțiile secretarului general
5. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai CES-urilor din statele membre ale UE și ai CESE, Bruxelles, Belgia, 19-20 iunie 2024
6. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la Adunarea Generală a UCESIF, la o sesiune a Plenului CESE Franța, precum și la cel de-al 5-lea Forum internațional al întreprinderilor francofone, 26-27 iunie 2024, Paris, Franța
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 30.04.2024
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 09.05.2024
9. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 22.05.2024
10. Diverse