Data modificării:

Ordinea de zi din 22.08.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 22.08.2017

Ordinea de zi din 22.08.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 22.08.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.08.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Lege privind internshipul (termen de avizare: 24.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S. - avizare amânată în şedinţa din data de 17.08.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil, cu propuneri de modificare
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
3.2. Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul autorităţilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi (termen de avizare: 24.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S. - avizare amânată în şedinţa din data de 17.08.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
3.3. Proiect de Lege privind modificarea unor acte normative privind personalul navigant (termen de avizare: 24.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S. - avizare amânată în şedinţa din data de 17.08.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
3.4. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (termen de avizare: 24.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S. - avizare amânată în şedinţa din data de 17.08.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. .../2017 privind aprobarea Programului- pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 100 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 29.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.N.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului de aprobare a Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă (termen de avizare: 29.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) -Iniţiator: M.E.N.
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
3.7. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 100 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 29.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.N. şedinţă programată în data de 21.08.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
4. Discuţii pe marginea Raportului de audit public intern referitor la misiunea ’’Evaluarea legalităţii organizării şi funcţionării CES, de la încetarea mandatului vechiului Plen, până la constituirea noului Plen, precum şi verificarea legalităţii dosarelor validate de Secretarul General pentru constituirea noului Plen” şi a Deciziei Curţii de Conturi a României nr. 6/12.07.2017
5. Diverse