Data modificării:

Ordinea de zi din 22.09.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 22.09.2015

Ordinea de zi din 22.09.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 22.09.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.09.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.09.2015 (ședință fără cvorum)
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind înființarea Agenției de Investigații pentru Siguranța Transportului Naval, AISTN și pentru modificarea și completarea unor acte normative
4. Situația evidenței actelor normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 05.01.2015 - 31.08.2015 și neavizate de CES
5. Diverse