Data modificării:

Ordinea de zi din 22.10.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 22.10.2015

Ordinea de zi din 22.10.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 22.10.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 13.10.2015
3. Validarea doamnei KNIESNER Mariana, ca reprezentantă a B.N.S. în Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
4. Validarea domnului GAL Claudiu Lucian, ca reprezentant al B.N.S. în Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri
5. Validarea domnului BURLACU Mircea, ca reprezentant al B.N.S. în Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate
6. Validarea domnului ȘTEFĂNESCU Ion, ca reprezentant al C.S.D.R. în Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile
7. Validarea domnului GRECU Gheorghe, ca reprezentant al C.S.D.R. în Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente
8. Validarea domnului HANCESCU Simion-Severel, ca reprezentant al C.S.D.R. în Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură
9. Validarea domnului DOROBANȚU Tudor, ca reprezentant al C.S.D.R. în Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă
10. Validarea domnului NEGRĂU Relu-Dorin, ca reprezentant al C.S.D.R. în Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
11. Validarea domnului RUSU Sabin, ca reprezentant al C.S.D.R. în Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri
12. Validarea domnului MIHALACHE Dumitru, ca reprezentant al P.N.R. în Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă
13. Validarea domnului ALBU Octavian Cătălin, ca reprezentant al P.N.R. în Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate
14. Validarea domnului DEDU Ion, ca reprezentant al P.N.R. în Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente
15. Validarea domnului POPESCU Ion, ca reprezentant al P.N.R. în Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică
16. Validarea domnului IANCU Adrian, ca reprezentant al P.N.R. în Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
17. Validarea domnului BENEA Ion, ca reprezentant al P.N.R. în Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile
18. Avizarea proiectelor de acte normative:
18.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (b509/07.10.2015)
18.2. Proiect de Ordonanţă de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
18.3. Proiect de Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
18.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscale
19. Evidența actelor normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 05.01.2015 - 14.10.2015 și neavizate de CES
20. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind organizarea de către CES România a Reuniunii anuale a președinților și secretarilor generali ai Consiliilor Economice și Sociale ale statelor membre ale UE și Comitetului Economic și Social European, 19-20 noiembrie 2015, Hotel Caro, București-România
21. Aprobarea candidaturii doamnei BOANCĂ Anca-Marina-Andrea, propusă de C.N.S.L.R.-FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Buzău
22. Diverse