Data modificării:

Ordinea de zi din 22.11.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 22.11.2022

Ordinea de zi din 22.11.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 22.11.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind sprijinirea entităților stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susținute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF) (termen de avizare: 06.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Apărării Naționale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale (termen de avizare: 06.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (termen de avizare: 06.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (b686/31.10.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, PNL - aviz favorabil cu observații
2.5. Propunere legislativă privind prima ieșire din indiviziune a bunurilor imobile (b687/31.10.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz nefavorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (b688/31.10.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați PNL - aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, lit.B, pct.10 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (b689/31.10.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați PNL - aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal (b690/31.10.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale (b692/01.11.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă privind completarea art.6 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii și a art.14 din Legea educației naționale nr.1/2011 (b693/01.11.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.11. Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi pentru modificarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice (b694/02.11.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD și UDMR - aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(7) şi art.31 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (b695/02.11.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru anularea creanţelor fiscale stabilite în urma plăţii indemnizaţiilor de risc maternal persoanelor prevăzute la art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (b696/02.11.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, PSD, UDMR și neafiliat - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată în Monitorul Oficial al României nr.188 din 17 martie 2014 (b697/02.11.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru completarea articolului 13 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (b702/02.11.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - puncte de vedere
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 republicată, pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare (b703/02.11.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 republicată, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European (b704/02.11.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru completarea art.26 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (b705/02.11.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă privind comercializarea sării şi a sării iodate (b706/02.11.2022) (termen de avizare: 25.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate (b711/07.11.2022) (termen de avizare: 29.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil
3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 17.11.2022
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 22.11.2022
5. Diverse


Parteneri