Data modificării:

Ordinea de zi din 22.12.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 22.12.2015

Ordinea de zi din 22.12.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 22.12.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.12.2015
3. Validarea domnului MUREȘANU Mircea, ca reprezentant al C.S.N. MERIDIAN în Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată: 29.12.2015)
5. Diverse