Data modificării:

Ordinea de zi din 23.04.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 23.04.2015

Ordinea de zi din 23.04.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 23.04.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.04.2015
3. Validarea domnului VLAD Alexandru, ca reprezentant al U.G.I.R. în Plenul CES
4. Validarea domnului DOBRE Florin, ca reprezentant al C.N.I.P.M.M.R. în Plenul CES
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare, Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A., sub forma unui împrumut din venituri din privatizare
5.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”
6. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice referitoare la solicitarea de desemnare a unui reprezentant din partea sindicatelor în calitate de membru supleant în Comitetul de monitorizare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA 2014-2020)
7. Diverse