Data modificării:

Ordinea de zi din 23.05.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 23.05.2023

Ordinea de zi din 23.05.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 23.05.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (termen de avizare: 30.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România (termen de avizare: 6.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (termen de avizare: 6.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Sănătății, Casa Naționala de Asigurări de Sănătate - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii 53/2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 6.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (termen de avizare: 6.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea alineatelor (7)-(9) ale articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și stabilirea unor măsuri instituționale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film din România (termen de avizare: 6.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Culturii, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 2 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (termen de avizare: 7.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Lege privind ordinul de protecție (termen de avizare: 7.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programului „Gala Cercetării Românești” (termen de avizare: 7.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.10. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 741/2011 privind reorganizarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național (termen de avizare: 7.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal publicată în Monitorul Oficial nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare (b265/2.05.2023) (termen de avizare: 29.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă privind instituirea zilei de 14 Iunie - Ziua națională a marinarului salvator (b266/2.05.2023) (termen de avizare: 29.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi abrogarea art.13 din Legea tinerilor nr.350/2006 (b267/2.05.2023) (termen de avizare: 29.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - puncte de vedere
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, a Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor şi a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenţie (b269/2.05.2023) (termen de avizare: 29.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al Art.23 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2007 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (b271/3.05.2023) (termen de avizare: 29.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru completarea art.122 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (b272/3.05.2023) (termen de avizare: 29.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz nefavorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (b273/3.05.2023) (termen de avizare: 29.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator PSD și senator neafiliat - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă privind completarea legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (b274/3.05.2023) (termen de avizare: 29.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 378 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (b275/3.05.2023) (termen de avizare: 29.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (b276/3.05.2023) (termen de avizare: 29.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum şi pentru completarea şi modificarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială (b277/3.05.2023) (termen de avizare: 29.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968, republicată, privind organizarea administrativă a teritoriului României (b278/3.05.2023) (termen de avizare: 29.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Tudor Vlad BENGA – deputat neafiliat - aviz favorabil
2.23. Propunere legislativă privind înființarea fondului de asistență tehnică și financiară pentru dezvoltare destinat autorităților publice locale din Republica Moldova (b279/4.05.2023) (termen de avizare: 29.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori senatori PNL, PSD, UDMR, neafiliați, deputat PNL - aviz favorabil
2.24. Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare (b291/10.05.2023) (termen de avizare: 30.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD, UDMR, AUR - aviz favorabil
2.25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ (plx318/15.05.2023) (termen de avizare: 31.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD, UDMR - aviz favorabil
3. Aprobarea Studiului „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 - an european al tineretului”, elaborat de comisia temporară înființată în acest scop
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 11.04.2023
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 23.05.2023
6. Diverse


Parteneri