Data modificării:

Ordinea de zi din 23.08.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 23.08.2022

Ordinea de zi din 23.08.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 23.08.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind licența industrială unică (termen de avizare: 31.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Consiliul Concurenței, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.C.I.D., S.G.G., M.Ec., M.E., M.D.L.P.A., M.I.P.E., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal (termen de avizare: 31.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – aprobată în ședința Guvernului din data de 18.08.2022 și publicată în Monitorul Oficial nr. 817/18.08.2022 – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății(termen de avizare: 01.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., M.F., M.A.E., S.R.I., A.N.F.P., M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice (termen de avizare: 01.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – aviz favorabil cu propunere de modificare și observații

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.5. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2019-2021 (termen de avizare: 01.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind reglementarea unor măsuri financiare (termen de avizare: 01.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., M.A.T., M.A.D.R., M.C.I.D., B.N.R., M.J.

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar (termen de avizare: 02.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – procedură de avizare reluată – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor (termen de avizare: 02.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Justiției – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.9. Proiect de Lege privind organizarea judiciară (termen de avizare: 02.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Justiției – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.10. Proiect de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii (termen de avizare: 02.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Justiției – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Propunerea Comisiei temporare constituite în vederea modificării art. 26 alin. (12) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Economic și Social
4. Invitația Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaților și a Rețelei Române a Întreprinderilor Sociale de Inserție (RISE) la Conferința cu tema “Integrarea pe piața muncii a lucrătorilor defavorizați - rolul politicilor și practicilor europene de economie socială”, 13 septembrie 2022
5. Aprobarea alocării resurselor necesare pentru efectuarea Studiului asupra modului de aplicare a Directivelor Uniunii Europene și a Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind relațiile de muncă în legislația românească, conform Anexei nr. 3 a minutei Comisiei temporare constituite în acest scop nr. 5122/16.08.2022
6. Proiectul punctului de vedere transmis de doamna Daniela Bololoi, în calitate de raportor al grupului de lucru constituit în scopul elaborării punctului de vedere privind Programul național de sănătate destinat persoanelor cu TSA
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 23.08.2022
8. Diverse


Parteneri