Data modificării:

Ordinea de zi din 23.10.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 23.10.2014

Ordinea de zi din 23.10.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 23.10.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.05.2014
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.05.2014 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.05.2014 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 31.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 21.08.2014 (ședință fără cvorum)
2.12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.08.2014 (ședință fără cvorum)
2.13. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.09.2014 (ședință fără cvorum)
2.14. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.09.2014 (ședință fără cvorum)
2.15. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.09.2014 (ședință fără cvorum)
2.16. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 30.09.2014 (ședință fără cvorum)
2.17. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.10.2014 (ședință fără cvorum)
2.18. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 14.10.2014 (ședință fără cvorum)
2.19. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.10.2014 (ședință extraordinară fără cvorum)
3. Validarea domnului MARIN Florian, ca reprezentant al B.N.S. în Plenul CES, fiind astfel înlocuit domnul POROȘNICU Alexandru
4. Validarea domnului DIȚĂ Adrian, ca reprezentant al Fundației pentru SMURD în noul Plen CES
5. Validarea domnului RUBA Sergiu Radu, ca reprezentant al Asociației Nevăzătorilor din România în noul Plen CES
6. Validarea domnului BURLACU Mircea, ca reprezentant al B.N.S. în Comisia pentru relații de muncă și politică salarială
7. Avizarea proiectelor de acte normative:
7.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (b 519/22.09.2014)
7.2. Propunere legislativă de completare și modificare a alineatului 5 al articolului 56 din Legea nr. 283/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (b 530/23.09.2014)
8. Aprobarea candidaturii domnului STĂNILOIU Claudiu, propus de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
9. Aprobarea Raportului de activitate al CES pe anul 2013
10. Nota Direcției Buget-Finanțe, Administrativ, Achiziții Publice privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2015
11. Nota Biroului Resurse Umane referitoare la transformarea postului vacant temporar de consilier juridic gr. IA din cadrul Serviciului Juridic în consilier juridic debutant
12. Diverse