Data modificării:

Ordinea de zi din 23.11.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 23.11.2021

Ordinea de zi din 23.11.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 23.11.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea-Legii-nr.121/2014 privind eficiența energetică (b521/08.11.2021) (termen de avizare: 02.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.2. Propunere legislativă privind stabilirea anumitor prevederi referitoare la certificarea istoricului vehiculelor rutiere utilizate în vederea înmatriculării acestora în România (b522/08.11.2021) (termen de avizare: 02.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.3. Propunere legislativă privind îmbunătățirea siguranței rutiere prin limitarea circulației pe drumurile publice a autovehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România care au postul de conducere situat pe partea dreaptă în raport cu planul median longitudinal al autovehiculului (b523/8.11.2021) (termen de avizare: 02.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PNL - aviz favorabil
2.4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (b524/08.11.2021) (termen de avizare: 2.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil cu observații
2.5. Propunere legislativă privind modificarea și completarea „Legii nr.259/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării” (b525/8.11.2021) (termen de avizare: 2.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.6. Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr. VIII familia ocupațională de funcții bugetare „administrație” din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b526/10.11.2021) (termen de avizare: 2.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator PNL; senator USR, senator PSD; senator AUR, senator UDMR - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (b527/10.11.2021) (termen de avizare: 2.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (b528/10.11.2021) (termen de avizare: 02.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în Monitorul Oficial al României nr. 652 din data de 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din data de 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare (b531/10.11.2021) (termen de avizare: 02.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată (b532/10.11.2021) (termen de avizare: 02.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat (b533/10.11.2021) (termen de avizare: 02.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, deputați PNL, deputați PSD, deputați USR, minorități - puncte de vedere
2.12. Propunere legislativă privind registrul comerțului (b534/12.11.2021) (termen de avizare: 02.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați UDMR, deputați minorități - avizare amânată
2.13. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (b535/12.11.2021) termen de avizare: 02.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: senator neafiliat - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 privind securitatea naţională a României (plx561/12.11.2021) (termen de avizare: 02.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, senatori și deputați USR, senatori și deputați PSD - aviz nefavorabil
3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 16.11.2021
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 23.11.2021
5. Diverse


Parteneri