Data modificării:

Ordinea de zi din 24.02.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 24.02.2021

Ordinea de zi din 24.02.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 24.02.2021
2. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Augustin HAGIU ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
3. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Dragoș MIHALACHE ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilitãții nr.82/1991 (termen de avizare: 5.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - procedură de avizare reluată - aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații
4.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006 (termen de avizare: 8.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - publicată în Monitorul Oficial nr. 179/22.02.2021 (Hotărârea de Guvern nr. 50/22.02.2021) - aviz favorabil
5. Aprobarea candidaturii domnului PANDUROAICA Alexandru, propus de Patronatul Național Român, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Prahova
6. Aprobarea candidaturii doamnei BASCHINOS Mihaela-Aura, propusă de Patronatul Național Român, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Constanța
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei online a Plenului din data de 18.02.2021
8. Diverse


Parteneri