Data modificării:

Ordinea de zi din 24.03.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 24.03.2022

Ordinea de zi din 24.03.2022 ora 13:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 24.03.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege privind protecția avertizorilor în interes public (termen de avizare: 04.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Justiției, Agenția Națională de Integritate – retransmis spre avizare - aviz nefavorabil

Obs.:aprobat în ședința Guvernului din data de 09.03.2022 și retransmis în baza prevederilor art. 43 alin. (1) din Anexa la Hotărârea nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare, a condițiilor și modului de acordare, precum și a modului de distribuire și decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat (termen de avizare: 04.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă (termen de avizare: 05.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 (termen de avizare: 05.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale (b139/18.03.2022) (termen de avizare: 05.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Senatori PSD - aviz favorabil

Parteneri