Data modificării:

Ordinea de zi din 24.04.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 24.04.2018

Ordinea de zi din 24.04.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 24.04.2018
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (b150/04.04.2018) (termen de avizare: 02.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
2.2. Propunere legislativă pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b151/04.04.2018) (termen de avizare: 02.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD şi deputat ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz nefavorabil
2.3. Propunere legislativă pentru modificarea art. 38 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b152/04.04.2018) (termen de avizare: 02.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: senator PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
2.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare (b153/04.04.2018) (termen de avizare: 02.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator USR şi deputat PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 cu modificările şi completările ulterioare (b154/04.04.2018) (termen de avizare: 02.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator şi deputat USR, deputaţi PNL, PSD, ALDE şi alţii
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
2.6. Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar (b155/04.04.2018) (termen de avizare:
02.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator USR, PNL şi deputaţi USR, PNL, PSD, ALDE şi alţii
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar (b156/04.04.2018) (termen de avizare: 02.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator USR, PNL şi deputaţi USR, PNL, ALDE şi Minorităţi
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare (b157/04.04.2018) (termen de avizare: 02.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator USR, PNL şi deputaţi USR, PSD, PNL, ALDE şi Minorităţi
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu (b159/05.04.2018) (termen de avizare: 02.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator şi deputaţi USR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 114/1996 privind locuinţele (b160/05.04.2018) (termen de avizare: 02.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator şi deputaţi USR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 (b161/05.04.2018) (termen de avizare: 02.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator şi deputaţi USR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
2.12. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici (termen de avizare: 03.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: M.M.J.S., M.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă semnătură M.S., lipsă aviz M.M., C.N.C.A.N., M.A.E., ministrul delegat
pentru fonduri europene, M.F.P., M.J.
2.13. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 07.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec. - procedura de avizare reluata
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
2.14. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 07.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi acitivităţi independente (C7) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare şi observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţii - Obs.: lipsă aviz M.D.R.A.P., M.M.J.S., M.S., C.N.A.S., M.C.I.N., M.J.
2.15 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2017 (termen de avizare: 09.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec. (procedură de avizare reluată)
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.J.
3. Aprobarea candidaturii domnului DUMITRESCU Marcel, propus de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Neamţ
4. Aprobarea candidaturii domnului FĂGHIAN Cătălin, propus de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bacău
5. Aprobarea candidaturii doamnei DIDU Marinela, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
6. Aprobarea candidaturii domnului MIC Ioan-Valentin, propus de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Satu Mare
7. Aprobarea candidaturii doamnei ENE Mihaela Camelia, propusă de C.N.S. Cartel ’’ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
8. Aprobarea candidaturii doamnei MUNTEANU Beatrics Manuela, propusă de C.N.S. Cartel ’’ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iaşi
9. Aprobarea candidaturii doamnei SARAPATIN Marta Corina, propusă de C.N.S. Cartel ’’ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
10. Aprobarea candidaturii doamnei GIURGIULESCU Luiza Aurelia, propusă de C.N.S. Cartel ’’ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
11. Aprobarea candidaturii doamnei NAVLEA Rodica, propusă de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
12. Aprobarea candidaturii doamnei MUŞAT Iazabela Mariana, propusă de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Braşov
13. Aprobarea candidaturii doamnei VRACIU Bibiana Gianina, propusă de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Neamţ
14. Aprobarea candidaturii doamnei PĂUNESCU Mirela Carmen, propusă de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vâlcea
15. Aprobarea candidaturii domnului MIHĂLĂCHIOIU Marius, propus de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dâmboviţa
16. Aprobarea candidaturii domnului MOCÎRŢ Sorin, propus de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Caraş-Severin
17. Aprobarea candidaturii domnului APOSTOL Ciprian Octavian, propus de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Timiş
18. Aprobarea candidaturii domnului POP Simion, propus de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bistriţa-Năsăud
19. Aprobarea candidaturii domnului ŞTER Adrian, propus de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
20. Aprobarea candidaturii domnului POP Romeo Sorin, propus de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în
vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sălaj
21. Aprobarea candidaturii domnului BULBOACĂ Ion-Răzvan, propus de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Arad
22. Diverse