Data modificării:

Ordinea de zi din 24.05.2016

Plenul CES

Ordinea de zi din 24.05.2016

Ordinea de zi din 24.05.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 24.05.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.05.2016
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
4. Aprobarea candidaturii domnului Ilinca Vasile-Silviu, propus de C.S.N. MERIDIAN, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Timiș
5. Aprobarea candidaturii doamnei RĂDUCANU Corina, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
6. Diverse