Data modificării:

Ordinea de zi din 24.05.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 24.05.2022

Ordinea de zi din 24.05.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 24.05.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Stațiunii de Cercetări Sericicole Băneasa București, precum și pentru completarea și modificarea Hotărârii Guvernului nr.30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art.6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor (termen de avizare: 31.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Lege pentru denunțarea Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internationale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova, la 22 octombrie 1963, și a Protocolului semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Cooperare Economică, precum și a Statutului acestei bănci (termen de avizare: 07.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Lege pentru denunțarea Acordului interguvernamental privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, și a Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova (termen de avizare: 07.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică aprobată prin Legea nr.11/2022 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.25 din 7 ianuarie 2022 (plx248/11.05.2022) (termen de avizare: 24.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, PNL, UDMR, minorități - aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.65 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx250/11.05.2022) (termen de avizare: 24.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, neafiliați - aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată (b294/10.05.2022) (termen de avizare: 2.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: GHIŢĂ Daniel-Florin - deputat PSD - aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (b295/10.05.2022) (termen de avizare: 02.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, PNL - aviz favorabil cu observații si propunere de modificări
2.8. Propunere legislativă pentru încurajarea unui stil de viață activ și sănătos prin modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b296/10.05.2022) (termen de avizare: 02.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, PSD - aviz favorabil cu observații
2.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 19 din Legea nr.46/2008, Codul silvic, privind instituirea unui moratoriu de 10 ani pentru exploatarea limitată a masei lemnoase, pentru consumul intern (b299/10.05.2022) (termen de avizare: 02.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ (b301/11.05.2022) (termen de avizare: 02.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, PNL, USR, UDMR - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (b307/12.05.2022) (termen de avizare: 02.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD - aviz nefavorabil
3. Aprobarea candidaturii doamnei LUNGULEAC Niculina, propusă de Uniunea Generală a Industriașilor din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iași
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 06.05.2022
5. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 09.05.2022
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 10.05.2022
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 17.05.2022
8. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 24.05.2022
9. Diverse

Parteneri