Data modificării:

Ordinea de zi din 24.10.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 24.10.2017

Ordinea de zi din 24.10.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 24.10.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.10.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice (termen de avizare: 26.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P. - avizare amânată în şedinţa Plenului din data de 17.10.2017
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 23.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. Bucureşti, cu modificările ulterioare (termen de avizare: 26.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E. - proiect retrunat comisiei de specialitate în şedinţa Plenului din data de 17.10.2017
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 23.10.2017
3.3. Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale (b466/4.10.2017) (termen de avizare: 01.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori U.S.R.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 23.10.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 23.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 23.10.2017
3.4. Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariate sau asimilate salariilor (b467/4.10.2017) (termen de avizare: 01.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi si senatori U.S.R.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 23.10.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 23.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 23.10.2017
3.5. Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului (plx.336/16.10.2017) (termen de avizare: 01.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori P.S.D.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 23.10.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 23.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 30.10.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 25.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 23.10.2017
4. Nota Secretarului General cu privire la notificarea C.S. MRC GUARDING SERVICE S.R.L. referitoare la solicitarea acordului cesiunii integrale, pe o perioadă de 90 de zile, a contractului de prestări servicii de pază şi protecţie
5. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la modificarea art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social
6. Raportul de audit public intern referitor la misiunea "Evaluarea legalităţii organizării şi funcţionării CES, de la încetarea mandatului vechiului Plen, până la constituirea noului Plen, precum şi verificarea legalităţii dosarelor validate de Secretarul General pentru constituirea noului Plen"
7. Diverse