Data modificării:

Ordinea de zi din 24.11.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 24.11.2015

Ordinea de zi din 24.11.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 24.11.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.11.2015
3. Validarea domnului SÂRGHI Silviu, ca reprezentant al C.P. CONCORDIA în Comisia pentru administrație publică și ordine publică
4. Validarea domnului MANOLACHE Adrian, ca reprezentant al C.P. CONCORDIA în Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă pentru completarea art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b576/03.11.2015)
6. Diverse