Data modificării:

Ordinea de zi din 25.04.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 25.04.2017

Ordinea de zi din 25.04.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 25.04.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.04.2017
3. Hotărârea Biroului Executiv de stabilire a componenţei comisiei constituite în scopul revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare, ţinând cont de modificările legislative survenite şi de recomandările Curţii de Conturi a României formulate în Decizia nr. 6/02.08.2016
4. Diverse