Data modificării:

Ordinea de zi din 25.08.2011

Plenul CES

Ordinea de zi din 25.08.2011

Ordinea de zi din 25.08.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 25.08.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului din data de 11.08.2011
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului din data de 18.08.2011 (Plen nestatutar)
4. Validarea ca membru al Plenului a domnului Marin GRUIA din partea C.N.S. Cartel “ALFA” fiind înlocuit domnul Bogdan Iuliu HOSSU
5. Aprobarea candidaturii d-lui CĂLIN Florin, propus de U.G.I.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
6.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM”- S.A. prin vânzarea unui pachet de acţiuni reprezentând 20% din capitalul social şi a mandatului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru realizarea acesteia (AVIZ FAVORABIL CU PROPUNERE DE MODIFICARE)
6.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată (AVIZ FAVORABIL)
6.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare (AVIZ FAVORABIL)
6.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind abrogarea şi modificarea unor acte normative din domeniul cercetării (AVIZ FAVORABIL)
6.5. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative (AVIZ FAVORABIL)
6.6. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (AVIZ FAVORABIL)
6.7. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare (AVIZ FAVORABIL)
6.8. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (AVIZ FAVORABIL CU PROPUNERE DE MODIFICARE)
6.9. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor (AVIZ FAVORABIL)
6.10. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (AVIZ FAVORABIL CU PROPUNERE DE MODIFICARE)
6.11. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari "Coşul de solidaritate" (AVIZ FAVORABIL)
6.12. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă”-S.A. prin vânzarea unui pachet reprezentând 20% din capitalul social şi a mandatului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru realizarea acesteia (AVIZ FAVORABIL CU OBSERVAţII)
7. Aprobarea propunerilor de modificare şi completare a R.O.F. C.E.S.
8. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea C.E.S. România la audierea cu tema: „Actul privind piaţa unică-este momentul să trecem la fapte! Priorităţile societăţii civile organizate din România”
9. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind Protocolul de Acord între C.E.S. România şi C.E.S - urile şi instituţiile similare din Federaţia Rusă, Republica Chineză şi Israel
10. Nota Direcţiei Economice privind aprobarea bugetului rectificat conform O.G. nr. 10/2011
11. Diverse.